Privacy verklaring

Wij waarderen het vertrouwen van onze klanten in Gezellig koffie & thee (“wij”, “ons” of “onze”). Met het oog op dat vertrouwen, respecteren wij de privacy van onze klanten bij de verwerking van de persoonsgegevens in verband met het gebruik dat zij van onze websites www.gezelligkoffieenthee.nl (“Website”) maken en met de transacties die zij via onze Website verrichten. In deze Privacy Policy wordt beschreven wie de verantwoordelijke is ten aanzien van de gegevens die wij over je verzamelen, om welke persoonsgegevens het gaat, wat wij daarmee doen en hoe je zelf controle houdt op het gebruik dat wij van die gegevens maken.


Wie beheert de gegevens die wij over je verzamelen?

Je persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Gezellig koffie & thee, Eindstraat 27, 5801 CP, Venray, KVK 87466651 (“Gezellig koffie & thee”) als verantwoordelijke.


Persoonsgegevens die Gezellig koffie & thee verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer
– Btw-nummer
– Gebruikersnaam en wachtwoord
– Soort en hoeveelheid bestelde producten of diensten
– Ordernummer
– Orderdatum
– Orderstatus
– Datum en tijdstip aflevering
– Orderbedrag
– Valuta
– Betalingsgegevens
– Retourverzoeken
– Aanbiedingen
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Gezellig koffie & thee verwerkt. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt Gezellig koffie & thee persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
– Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
– Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
– Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
– Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
– Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gezellig koffie & thee neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang bewaart Gezellig koffie & thee persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met
[email protected].

Aan wie geeft Gezellig koffie & thee mijn persoonsgegevens eventueel door?

Gezellig koffie & thee maakt in verband met het functioneren van haar Website gebruik van de diensten van derden, zoals hostingproviders, website- en marketingbureaus, IT-onderhoudsbedrijven, transportbedrijven, dienstverleners die het betalingsverkeer en de btw-verificatie verzorgen en dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor extra functies op de Website waarvan je desgewenst gebruik kun maken, zoals productrecensies. Deze dienstverleners ontvangen enkel de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de door hen te verrichten diensten. Zij mogen jouw persoonsgegevens zonder jouw voorafgaande toestemming niet voor andere doeleinden aanwenden of openbaar maken. Wanneer je je aanmeldt voor marketingberichten en de nieuwsbrief van Gezellig koffie & thee, worden jouw naam, e-mailadres en andere transactie- en gebruiksgegevens doorgegeven aan Gezellig koffie & thee, zodat zij jouw interesses kunnen analyseren en commerciële uitingen specifiek op jouw voorkeuren kunnen afstemmen. Deze entiteit is namelijk verantwoordelijk voor onze Nederlandse e-mailmarketing.

Verder gebruiken wij jouw transactiegegevens voor onze logistiek partner die de uitvoerder is van terugroepingen en contact met je kan opnemen ingeval producten moeten worden teruggeroepen.

Conform de toepasselijke wet- en regelgeving kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie en andere, door de wet daartoe aangewezen instanties of wanneer wij dit redelijkerwijze nodig achten om onze rechten of de rechten van anderen te beschermen, om letsel of schade te voorkomen, fraude aan te pakken en om naleving af te dwingen van de bepalingen en voorwaarden op onze Website.

Onze dienstverleners en andere ontvangers van persoonsgegevens kunnen buiten Europa zijn gevestigd, waar niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming wordt geboden als in jouw eigen land. Voor zover wettelijk vereist, garanderen deze dienstverleners en andere gegevensontvangers een toereikend gegevensbeschermingsniveau via een ‘safe harbor’-certificering of via de EU-modelbepalingen.


Hoe kan ik het gebruik en de doorgifte van mijn persoonsgegevens beperken?

Wij sturen je alleen marketing boodschappen wanneer je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Je kun jouw toestemming te allen tijde en kosteloos intrekken. Dat kun je doen door ons te te mailen op [email protected], te bellen op +31 (0)6 46340882 of te schrijven naar Gezellig koffie & thee, Eindstraat 27, 5801 CP, Venray.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier
weken, op jouw verzoek.
We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien of actualiseren?

Het is belangrijk dat de gegevens in onze database actueel en juist zijn. Je hebt het recht om de gegevens die wij over je verzameld hebben in te zien, daarin wijzigingen aan te brengen dan wel deze gegevens te verwijderen. Je kun daartoe rechtstreeks contact opnemen met +31 (0)6 46340882. Wanneer je belt, moeten wij eerst jouw identiteit controleren voordat wij inzage in jouw persoonsgegevens kunnen geven.

Hoe Gezellig koffie & thee persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te
beveiligen:

– Cloudpakketten en de apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware.
– We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
– Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
– Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Hoe kan ik contact met Gezellig koffie & thee opnemen?
Voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via [email protected]. Ook kun je ons bellen op +31 (0)6 46340882.
of
schrijf naar Gezellig koffie & thee, Eindstraat 27, 5801 CP Venray.
Wij behouden ons het recht voor om ons privacy beleid te allen tijde te wijzigen.


Versie 1 / september 2023
Privacy Policy van Gezellig koffie & thee

Vraag offerte aan